Kennis-maken of inschrijven

Een fijne plek

Kinderen leren het beste wanneer zij graag naar school gaan, zich veilig en gezien voelen. De school moet een plek zijn waar het vertrouwd en veilig is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het werkklimaat is rustig en er zijn duidelijke regels en afspraken. Deze zijn in de school. Leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de groepsafspraken. Alle regels en afspraken worden regelmatig besproken en waar nodig stellen we een afspraak bij. 

 

Wij werken met Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Ouders worden meegenomen in de lessen van Kwink. Zo spreken school en ouders dezelfde taal. 

 

We volgen twee keer per jaar de sociale veiligheid van kinderen met een persoonlijke vragenlijst. Met die informatie kunnen we een beeld schetsen van de onderliggende verhoudingen en processen in de groep en kunnen we handelen. In ons pestprotocol staat omschreven hoe we omgaan met pestgedrag, deze zit in ons veiligheidsplan. Leerkrachten vullen 2x per jaar een vragenlijst in en vanaf groep vijf doen kinderen dit ook om het beeld zo compleet mogelijk te maken. 


De leerkrachten werken d.m.v. scholing aan verschillende vaardigheden om gedrag van kinderen te begrijpen en hier adequaat mee om te gaan. Daarbij hebben we twee gedragsspecialisten in ons team die kunnen ondersteunen. 


In de school voel je de rust wanneer er door de kinderen gewerkt, geleerd en gespeeld wordt. Er heerst een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, jezelf en de school. 

 

veiligheidsplan

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences