Kennis-maken of inschrijven

Een gezonde school heeft gezonde resultaten

Kinderen leren eigen initiatief om te zetten in plannen en acties. Bij ons leer je goed samen te werken en te presenteren.

 

Welke ontwikkelingen willen we realiseren dit schooljaar?

Als enthousiast team zijn we trots op de school. Daarom willen we ons onderwijs blijven verbeteren. We formuleren elk schooljaar ontwikkelpunten en communiceren dit ook met ouders. Zo weet iedereen waar we mee bezig zijn. U kunt onze plannen teruglezen in onze jaarplanning.

 

Enkele highlights 2023-2024:

  • De rijke schooldag.
  • Het schoolontbijt.
  • Het team van Robin wordt door Expertis getraind op zowel didactisch al pedagogisch vlak.
  • Leren door bewegen op ons plein met de BeweegWijs methodiek. 
  • Met Sprongen Vooruit, leren rekenen door te doen en te bewegen. 

Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren, bijvoorbeeld: coöperatieve werkvormen, bewegen en onderzoeken. Onze bieden onze wereld oriënterende en expressieve vakken in projectvorm aan. Daarmee vergroten kinderen actiever hun kennis van de wereld door te ontdekken, te onderzoeken en te ervaren. Dit heeft direct een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

 

Schooladviezen

In de afgelopen schooljaren stromen alle kinderen uit conform de resultaten van ons eigen volgsysteem en de landelijke gestelde verwachtingen. Hiermee concluderen wij dat we de kinderen goed in beeld hebben, reële verwachtingen hebben van de kinderen en een goed advies geven.

 

Centrale Eindtoets wordt doorstroomtoets

Aan het eind van de basisschool werden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Op Robin was dit de IEP-toets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit de doorstroomtoets. Hierdoor wordt het duidelijker dat leerlingen zich blijven ontwikkelen, ook aan het einde van groep 8. Er komt ook een aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Als ouder van groep 8 wordt u meegenomen in de veranderingen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences