Kennis-maken of inschrijven

Een gezonde school heeft gezonde resultaten

Kinderen op Robin leren eigen initiatief om te zetten in plannen en acties. Bij ons leer je goed samen te werken en te presenteren. 

 

Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coöperatieve werkvormen). We werken projectmatig met Blink (wereldoriëntatie) en integreren hierbij de creatieve vakken. Zo vergroten kinderen actiever hun kennis van de wereld door te ontdekken, te onderzoeken en te ervaren. Wat gelijk een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

 

Tevens voeren de leerkrachten van de midden- en bovenbouw regelmatig kindgesprekken, samen met de kinderen stellen ze doelen op waar ze de komende periode de nadruk op gaan leggen in de klas. Door de kinderen te betrekken in hun eigen onderwijsproces verhogen we hun intrinsieke motivatie.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences