Kennis-maken of inschrijven

kindcentrum Robin

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co.

 

Puck & Co een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Op onze website vindt u meer informatie.

 

Verdere faciliteren wij:

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences